EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:106:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 106, 19. apríl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 106

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
19. apríla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 598/2006 z 18. apríla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 599/2006 z 18. apríla 2006 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 600/2006 z 18. apríla 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 601/2006 z 18. apríla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o formát a postup zasielania údajov

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 602/2006 z 18. apríla 2006, ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 prostredníctvom aktualizácie požiadaviek na údaje

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 603/2006 z 18. apríla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

12

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. marca 2006, ktorým sa zriaďuje expertná skupina pre európske trhy s cennými papiermi s cieľom poskytovať právne a ekonomické poradenstvo pri uplatňovaní smerníc EÚ o cenných papieroch

14

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/659/ES, ktorým sa stanovuje orientačné rozdelenie finančných prostriedkov v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu pre opatrenia na rozvoj vidieka na obdobie rokov 2000 až 2006 [oznámené pod číslom K(2006) 1542]  (1)

18

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité regióny Talianska sú úradne bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka a enzootickej bovinnej leukózy a že Slovensko je úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy [oznámené pod číslom K(2006) 1551]  (1)

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top