EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:105:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 105, 13. apríl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 105

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
13. apríla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 563/2006 z 13. marca 2006 o uzavretí Dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Šalamúnovými ostrovmi o rybolove v oblasti Šalamúnových ostrovov

33

Dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Šalamúnovými ostrovmi o rybolove v oblasti Šalamúnových ostrovov

34

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES

54

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov (Ú. v. EÚ L 352, 27.11.2004)

64

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005)

65

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 32, 3.2.1997) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 18, s. 226)

66

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top