Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:094:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 94, 01. apríl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 94

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
1. apríla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 531/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 532/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. apríla 2006

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 533/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 534/2006 z 31. marca 2006, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 535/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 536/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 537/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 538/2006 z 31. marca 2006 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 6. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 539/2006 z 31. marca 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 6. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 540/2006 z 31. marca 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 6. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 541/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 343/2006, ktorým sa v období od 1. marca do 31. augusta 2006 otvára nákup masla v určitých členských štátoch

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 542/2006 z 31. marca 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 38. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 543/2006 z 31. marca 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 37. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 544/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady za určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 545/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/2004 o povolení používania doplnkovej látky v krmivách „Monteban“, patriacej do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky ( 1 )

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 546/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o vnútroštátne programy zamerané na kontrolu klusavky a dodatočné záruky a ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých požiadaviek rozhodnutia 2003/100/ES a ruší nariadenie (ES) č. 1874/2003

28

 

*

Smernica Komisie 2006/37/ES z 30. marca 2006, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokiaľ ide o začlenenie určitých látok ( 1 )

32

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. januára 2005 o štátnej pomoci, ktorú Taliansko zamýšľa udeliť spoločnostiam Società Consortile De Tomaso srl a UAZ Europa srl, ktoré sú súčasťou skupiny De Tomaso [oznámené pod číslom K(2005) 40]  ( 1 )

34

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2005 o schéme štátnej pomoci C 8/2004 (ex NN 164/2003), ktorú zaviedlo Taliansko v prospech spoločností nedávno kótovaných na burze cenných papierov [oznámené pod číslom K(2005) 591]  ( 1 )

42

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. septembra 2005 o štátnej pomoci č. C 5/2004 (ex N 609/2003), ktorú chce Nemecko poskytnúť spoločnosti Kronoply [oznámené pod číslom K(2005) 3497]  ( 1 )

50

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 355/2006 z 28. februára 2006, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých druhov chladničiek side-by-side s pôvodom v Kórejskej republike ( Ú. v. EÚ L 59, 1.3.2006 )

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top