EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:082:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 82, 21. marec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 82

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
21. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 456/2006 z 20. marca 2006, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 457/2006 z 20. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 458/2006 z 20. marca 2006 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 459/2006 z 20. marca 2006, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 460/2006 z 20. marca 2006 o vydávaní dovozných licencií pre cesnak dovezený v rámci autonómnej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 393/2006

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 461/2006 z 20. marca 2006 o vydávaní dovozných licencií pre niektoré konzervované huby dovezené v rámci autonómnej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 392/2006

9

 

*

Smernica Komisie 2006/33/ES z 20. marca 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/45/ES, pokiaľ ide o látku žltá FCF (E 110) a oxid titaničitý (E 171) (1)

10

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júla 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní údajov API/PNR

14

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní údajov o podrobnejšej informácii o cestujúcom a záznamu podľa mena cestujúceho

15

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/231/SZBP z 20. marca 2006, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2005/936/SZBP

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top