Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:079:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 79, 16. marec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 79

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
16. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 426/2006 z 9. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 427/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

2

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 428/2006 z 15. marca 2006 o výdaji vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny a jablká)

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1383/2005 ohľadom množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe poľskej intervenčnej agentúry

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 430/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa povoľujú operácie na kontrolu súladu s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu, vykonané v Senegale pred dovozom do Spoločenstva

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 431/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa schvaľujú operácie zamerané na kontrolu zhody s marketingovými predpismi týkajúcimi sa čerstvého ovocia a zeleniny, vykonané v Keni pred dovozom do Spoločenstva

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 432/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 382/2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 433/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1538/91, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá pre monitorovanie obsahu vody v hydinovom mäse

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 434/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 887/2005, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre určité vína v Grécku

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 435/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. marca 2006

22

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Österreichische Nationalbank

25

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. marca 2006, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky, pokiaľ ide o drevené podlahoviny a dosky a obklady z prírodného dreva [oznámené pod číslom K(2006) 655]  ( 1 )

27

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie ( Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005 )

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top