Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:042:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 42, 14. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 42

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
14. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 248/2006 z 13. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 249/2006 z 13. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999, 937/2001, 1852/2003 a 1463/2004, pokiaľ ide o podmienky pre povolenie určitých doplnkových látok v krmivách, patriacich do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok ( 1 )

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 250/2006 z 13. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Odporúčanie Komisie zo 6. februára 2006 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách [oznámené pod číslom K(2006) 235]  ( 1 )

26

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2006, ktorým sa prijíma pracovný plán na rok 2006 na vykonávanie akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003–2008) vrátane ročného pracovného programu zameraného na granty ( 1 )

29

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. februára 2006 o určitých prechodných ochranných opatreniach týkajúcich sa podozrivých prípadov vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Taliansku [oznámené pod čislom K(2006) 491]

46

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. februára 2006, o určitých prechodných ochranných opatreniach týkajúcich sa podozrivých prípadov vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Slovinsku [oznámené pod číslom K(2006) 492]

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top