Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:036:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 36, 08. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 36

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
8. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 206/2006 zo 7. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 207/2006 zo 7. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 208/2006 zo 7. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy VI a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o normy na spracovanie pre zariadenia na výrobu bioplynu a kompostu a požiadavky na hnoj ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 209/2006 zo 7. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003, pokiaľ ide o predĺženie platnosti prechodných opatrení týkajúcich sa zariadení na kompostovanie a výrobu bioplynu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ( 1 )

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 210/2006 zo 7. februára 2006, ktorým sa na hospodársky rok 2006/2007 stanovuje výška pomoci pre paradajky určené na spracovanie

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 211/2006 zo 7. februára 2006, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1433/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc

36

 

*

Smernica Komisie 2006/16/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť oxamyl ako účinnú látku ( 1 )

37

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“)

40

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. januára 2006 rozširujúce uplatňovanie rozhodnutia 2006/75/ES, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“), na neúčastnícke členské štáty

42

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2005, ktorým sa zriaďuje skupina na vysokej úrovni pre súťaž, energetiku a životné prostredie

43

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. januára 2006 o finančnom príspevku Spoločenstva na implementáciu opatrení zameraných na epidemiologický prieskum a sledovanie katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka v rámci núdzových opatrení prijatých na boj proti tejto chorobe v Portugalsku v rokoch 2004 a 2005 [oznámené pod číslom K(2006) 166]

45

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia ich uplatňovania [oznámené pod číslom K(2006) 187]  ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. februára 2006, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat [oznámené pod číslom K(2006) 172]

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top