Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:031:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 31, 03. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 31

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
3. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 183/2006 z 2. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 184/2006 z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 185/2006 z 2. februára 2006, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 3. februára 2006

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 186/2006 z 2. februára 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 187/2006 z 2. februára 2006, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 18. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 188/2006 z 2. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú náhrady za sirupy a niektoré ďalšie produkty vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektora cukru, stanovené v nariadení (ES) č. 94/2006

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 189/2006 z 2. februára 2006 týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 2094/2005

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 190/2006 z 2. februára 2006, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2093/2005

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 191/2006 z 2. februára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 192/2006 z 2. februára 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 193/2006 z 2. februára 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

17

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. januára 2006, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových prídavných látok [oznámené pod číslom K(2006) 42]  ( 1 )

18

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových prídavných látok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2006) 115]  ( 1 )

21

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha C k smernici Rady 89/556/EHS, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia pre obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2006) 193]  ( 1 )

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top