Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:029:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 29, 02. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 29

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
2. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 177/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 s cieľom vytvoriť prílohu I obsahujúcu zoznam potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú maximálne hladiny rezíduí pesticídov (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 179/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa zavádza systém dovozných povolení pre jablká dovážané z tretích krajín

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 180/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa stanovujú množstvá povinných dodávok cukrovej trstiny určenej na dovoz podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2005/2006 a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1159/2003

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 181/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o organické hnojivá a zúrodňujúce látky okrem hnoja, a ktorým sa toto nariadenie mení a dopĺňa (1)

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 182/2006 z 1. februára 2006 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

35

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 90/424/EHS o výdavkoch na veterinárnom úseku

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top