EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:022:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 22, 26. január 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 22

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
26. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 121/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1858/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovozy oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Indii

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 122/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

3

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 123/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2002, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii, a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1339/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom inter alia v Indii

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 124/2006 z 25. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 125/2006 z 24. januára 2006 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 126/2006 z 25. januára 2006, ktorým sa určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v decembri 2005 na niektoré produkty na báze bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý určujú dohody, ktoré uzatvorilo Spoločenstvo s Bulharskom a Rumunskom

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 127/2006 z 25. januára 2006, ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré možno podať žiadosti o dovozné povolenie v januári 2006 pre colné kvóty na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 128/2006 z 25. januára 2006 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 129/2006 z 25. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

22

 

*

Smernica Komisie 2006/9/ES z 23. januára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny diquatu ( 1 )

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

32

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2006 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Tureckom

34

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2006, ktorým sa vymenúva osem členov Dvora audítorov

51

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2005, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii

52

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 1999/572/ES o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom inter alia v Indii

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top