Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:014:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 14, 19. január 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 14

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
19. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 77/2006 z 18. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 78/2006 z 18. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1065/2005 ohľadom množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 79/2006 z 18. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1062/2005 ohľadom množstva, na ktoré sa vzťahuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe rakúskej intervenčnej agentúry

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 80/2006 z 18. januára 2006, ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 81/2006 z 18. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1538/91, pokiaľ ide o názvy, ktoré možno použiť pri uvádzaní hydinového mäsa na trh v prípade obmedzeného prístupu hydiny k vonkajším výbehom

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 82/2006 z 18. januára 2006, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 83/2006 z 18. januára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 19. januára 2006

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 84/2006 z 18. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike

14

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 130/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

16

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 131/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

18

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 132/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

20

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 133/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

21

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 134/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVIII (Zdravie a bezpečnosť pri práci, pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami) k Dohode o EHP

22

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 135/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

24

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top