Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:011:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 11, 17. január 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 11

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
17. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 63/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 64/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1695/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe francúzskej intervenčnej agentúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2006 z 13. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (Euratom) č. 66/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa udeľuje výnimka na prevoz malých množstiev rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov z pravidiel kapitoly o dodávkach

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 67/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2488/2000 o zachovaní zmrazenia finančných prostriedkov v súvislosti s pánom Miloševičom a osobami s ním spojenými

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 71/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v naradení (ES) č. 9/2006

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 72/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie produkty vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru, stanovené v naradení (ES) č. 2132/2005

19

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha B k smernici Rady 88/407/EHS a príloha II k rozhodnutiu 2004/639/ES, pokiaľ ide o podmienky dovozu spermií domácich druhov hovädzieho dobytka [oznámené pod číslom K(2005) 5840]  ( 1 )

21

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok A k prílohe V k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Českej republike [oznámené pod číslom K(2005) 6052]  ( 1 )

33

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/690/ES, ktorým sa zriaďuje Skupina pre politiku podnikov, s cieľom predĺžiť jeho obdobie platnosti

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top