EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:342:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 342, 24. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 342

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
24. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2141/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2142/2005 z 23. decembra 2005, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2143/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2144/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2145/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2146/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. januára 2006

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2147/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2148/2005 z 23. decembra 2005 stanovujúce dostupné množstvo pre prvý polrok roku 2006 pre niektoré výrobky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov v rámci kvót otvorených Spoločenstvom na základe samotného povolenia

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2149/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú redukčné koeficienty uplatniteľné na žiadosti o dovozné povolenia na banány s pôvodom v krajinách AKT na mesiac január a február 2006

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru ( 1 )

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá otvorenia a správy colnej kvóty na výrobky z cukru s pôvodom v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko tak, ako je ustanovené v Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi, na jednej strane, a bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, na druhej strane

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2152/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 327/98 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže, ako aj nariadenie (ES) č. 1549/2004, ktoré sa odlišuje od nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 týkajúceho sa dovozného režimu pre ryžu, a ktoré stanovuje špecifické prechodné pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2153/2005 z 23. decembra 2005 o schéme pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č 2154/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 2400/96, pokiaľ ide o registráciu názvu do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení („Sidra de Asturias“ alebo „Sidra d’Asturies“) [CHOP]

47

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2155/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú náležitosti špecifikácie označenia pôvodu uvedeného v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) [CHOP]

49

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2156/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú náležitosti špecifikácie označenia pôvodu uvedeného v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1107/96 (Siurana) [CHOP]

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2157/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú licenčné poplatky uplatniteľné v roku 2006 na plavidlá Spoločenstva, ktoré vykonávajú rybolov vo vodách Grónska

59

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2158/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 32/2000, pokiaľ ide o predĺženie platnosti colných kvót Spoločenstva pre výrobky z juty a kokosových vlákien

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2159/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. januára 2006

62

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2160/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v naradení (ES) č. 1918/2005

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2161/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

67

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2162/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

69

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2163/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa zamietajú žiadosti o dovozné povolenia na produkty z odvetvia hovädzieho a teľacieho mäsa

70

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2164/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa obnovuje rybolov halibuta grónskeho v zóne Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) 3LMNO plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

71

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. októbra 2003 o štátnej pomoci Nemecka v prospech Jahnke Stahlbau GmbH, Halle [oznámené pod číslom K(2003) 3375]  ( 1 )

72

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. decembra 2004 o štátnej pomoci, ktorú Francúzsko zamýšľa poskytnúť spoločnosti Bull [oznámené pod číslom K(2004) 4514]  ( 1 )

81

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa podľa smernice 1999/105/ES povoľuje členským štátom prijímať rozhodnutia o poskytovaní záruk týkajúcich sa množiteľského materiálu lesných kultúr z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2005) 5485]

92

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/195/EHS o veterinárnych podmienkach a o veterinárnej certifikácii pre opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze [oznámené pod číslom K(2005) 5496]

94

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2005 o skončení antiabsorpčného konania týkajúceho sa dovozu cyklamátu sodného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

96

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2005 o tom, že v roku 2006 sa bude pokračovať v porovnávacích skúškach a testoch Spoločenstva s množiteľským materiálom Paeonia spp. a Geranium spp. v zmysle smernice Rady 98/56/ES, ktoré začali v roku 2005

99

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa klasického moru ošípaných v Nemecku a na Slovensku [oznámené pod číslom K(2005) 5631]  ( 1 )

100

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2005 o tom, že v roku 2006 sa bude pokračovať v porovnávacích skúškach a testoch Spoločenstva s osivom a množiteľským materiálom Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. vrátane zmesí a Asparagus officinalis v zmysle smerníc Rady 66/401/EHS a 2002/55/ES, ktoré začali v roku 2005 ( 1 )

103

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum nariadenia Komisie (ES) č. 2134/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže ( Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005 )

104

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top