EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:337:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 337, 22. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 337

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
22. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2103/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3605/93, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom schodku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2104/2005 z 20. decembra 2005, ktoré upravuje od 1. júla 2005 odmeňovanie a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vťahujú na toto odmeňovanie a dôchodky

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2105/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2106/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2107/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2707/2000, (ES) č. 214/2001 a (ES) č. 1898/2005 v sektore mlieka

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2108/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 923/2005 o prevoze a predaji 80 000 ton pšenice obyčajnej, 80 000 ton kukurice a 40 000 ton jačmeňa v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na portugalskom trhu

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2109/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 716/96, ktorým sa prijímajú mimoriadne opatrenia na podporu trhu s hovädzím mäsom v Spojenom kráľovstve

25

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2005 o podpise Protokolu o ochrane pôdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene Európskeho spoločenstva

27

Protokol o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti ochrany pôdy

29

Protokol o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti energie

36

Protokol o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti cestovného ruchu

43

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005 o zozname prijímajúcich krajín, ktoré sú oprávnené na zvláštne stimuly na trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, ustanovenom v článku 26 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 980/2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

50

 

*

Odporúčanie Komisie zo 14. decembra 2005 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2006 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES

51

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005 o zavedení dodatočných opatrení na kontrolu nákazy nízkopatogénnou vtáčou chrípkou v Taliansku a o zrušení rozhodnutia 2004/666/ES [oznámené pod číslom K(2005) 5566]  ( 1 )

60

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/927/SZBP z 21. decembra 2005, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top