EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:333:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 333, 20. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 333

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
20. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2077/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2078/2005 z 19. decembra 2005 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A 3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2079/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1037/2001 a nariadenie (ES) č. 2303/2003, pokiaľ ide o predĺženie určitých výnimiek týkajúcich sa osvedčovania a etiketovania vín a enologických procesov

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2080/2005 z 19. decembra 2005 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 865/2004, pokiaľ ide o organizácie prevádzkovateľov v sektore olív, ich pracovné programy a ich financovanie

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2081/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa otvára a stanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na rok 2006 pre maniok s pôvodom v Thajsku

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2082/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1497/2001, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz močoviny s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, Líbyi, Litve, Rumunsku a na Ukrajine, prijíma sa záväzok ponúknutý vyvážajúcim výrobcom v Bulharsku a ukončuje sa konanie, pokiaľ ide o dovoz močoviny s pôvodom v Egypte a Poľsku

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2083/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek ( 1 )

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2084/2005 z 19. decembra 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2085/2005 z 19. decembra 2005, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v decembri 2005 na niektoré produkty v sektore vajec a hydinového mäsa v rámci nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2086/2005 z 19. decembra 2005, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v decembri 2005 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2087/2005 z 19. decembra 2005, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v decembri 2005 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2088/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v decembri 2005 na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý sa určuje nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na bravčové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2089/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v decembri 2005 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2090/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

42

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. novembra 2005 o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

44

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

45

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

46

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2005, ktorým sa Českej republike, Estónsku, Cypru a Litve povoľuje výnimka zo smernice Rady 1999/105/ES o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh, pokiaľ ide o zásoby nahromadené od 1. januára 2003 do 1. mája 2004 [oznámené pod číslom K(2005) 5160]

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ustanoveného podľa Dohody o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, č. 1/2005 z 11. novembra 2005 o uvedení do platnosti zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy týkajúcej sa automobilových výrobkov

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ustanoveného podľa Dohody o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, č. 2/2005 z 11. novembra 2005 o uvedení do platnosti zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite

53

 

 

Európska centrálna banka

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 9. decembra 2005 o schválení objemu emisie mincí v roku 2006 (ECB/2005/14)

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top