EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:326:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 326, 13. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 326

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
13. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2021/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2022/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 14/2004 pokiaľ ide o predpokladané bilancie zásobovania rôznymi poľnohospodárskymi produktmi najvzdialenejších regiónov

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2024/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii

10

 

*

Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca

13

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2005 o účinkoch pristúpenia Českej republiky a Poľskej republiky k Európskej únii na účasť Európskeho spoločenstva na Dohovore o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Odry a na Dohovore o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Labe

35

 

 

Komisia

 

*

Odporúčanie Komisie zo 7. decembra 2005 o uvoľnení bezpečnostných zásob ropy v dôsledku prerušenia dodávky spôsobeného hurikánom Katrina [oznámené pod číslom K(2005) 4655]

37

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2005, ktorým sa Cyprus a Malta oslobodzujú od povinnosti uplatňovať smernicu Rady 2002/54/ES o obchodovaní s osivom repy [oznámené pod číslom K(2005) 4756]  ( 1 )

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum nariadenia Komisie (ES) č. 1572/2005 z 28. septembra 2005, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na španielskom trhu ( Ú. v. EÚ L 253, 29.9.2005 )

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top