EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:299:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 299, 16. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 299

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
16. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1858/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Indii, Južnej Afrike a na Ukrajine po preskúmaní uplynutia platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1859/2005 zo 14. novembra 2005, ktorým sa zavádzajú určité reštriktívne opatrenia voči Uzbekistanu

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2005 z 15. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1861/2005 z 15. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1064/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe litovskej intervenčnej agentúry

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1862/2005 z 15. novembra 2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj pšenice obyčajnej v držbe litovskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva s cieľom spracovať ju na múku v Spoločenstve

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1863/2005 z 15. novembra 2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj pšenice obyčajnej v držbe lotyšskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva s cieľom spracovať ju na múku v Spoločenstve

40

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1864/2005 z 15. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva č. 1 a medzinárodné účtovné štandardy č. 32 a 39 ( 1 )

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1865/2005 z 15. novembra 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. novembra 2005

58

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005 o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, v mene Spoločenstva, o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

61

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

62

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2005, ktorým sa Nemecku povoľuje pokračovať vo využívaní nového pokusného enologického postupu [oznámené pod číslom K(2005) 4376]

71

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2005/792/SZBP zo 14. novembra 2005 o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu

72

 

*

Spoločná pozícia Rady 2005/793/SZBP zo 14 novembra 2005 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie

80

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top