Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:296:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 296, 12. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 296

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
12. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1844/2005 z 11. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1845/2005 z 11. novembra 2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe českej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1846/2005 z 11. novembra 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 174. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1847/2005 z 11. novembra 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 174. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2005 z 11. novembra 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 346. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1849/2005 z 11. novembra 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 30. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1850/2005 z 11. novembra 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 29. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1851/2005 z 11. novembra 2005, ktorým sa určujú indexy uplatniteľné na obilniny vyvezené vo forme Irish whiskey na obdobie roka 2005/2006

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2005 z 11. novembra 2005, ktorým sa určujú indexy uplatniteľné na obilniny vyvezené vo forme Scotch whisky na obdobie roka 2005/2006

15

 

*

Smernica Komisie 2005/77/ES z 11. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

17

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2005, ktorým sa vymenúva člen vo Výbore regiónov

18

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2005 o štátnej pomoci Nemecka v prospech Chemische Werke Piesteritz [oznámené pod číslom K(2005) 427]  ( 1 )

19

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/569/ES, pokiaľ ide o zaradenie jednej prevádzkarne v Južnej Afrike do predbežných zoznamov prevádzkarní tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz mäsových výrobkov [oznámené pod číslom K(2005) 4283]  ( 1 )

39

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. novembra 2005 o nezaradení naledu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky [oznámené pod číslom K(2005) 4351]  ( 1 )

41

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. novembra 2005 o finančnom príspevku Spoločenstva v roku 2005 na pokrytie výdavkov vzniknutých v Belgicku, Francúzsku a Holandsku na účely zneškodňovania organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty [oznámené pod číslom K(2005) 4356]

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top