EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:290:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 290, 04. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 290

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
4. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1801/2005 z 3. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1802/2005 z 3. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2771/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1803/2005 z 1. novembra 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1804/2005 z 3. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2807/83, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zaznamenávania údajov o úlovkoch rýb členských štátov

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1805/2005 z 3. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 356/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá označovania a identifikácie pasívnych rybárskych zariadení a rybárskych sietí s rozporným brvnom v ústí siete

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1806/2005 z 3. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

14

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. júna 2005 o uzavretí Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi mexickými

16

Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi mexickými

17

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. októbra 2005, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať rozlíšené zdanenie pohonných látok v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

25

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť departement Ain, Francúzsko, do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkého choroby [oznámené pod číslom K(2005) 4178]  ( 1 )

27

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1724/2005 z 20. októbra 2005, ktoré sa týka vydávania povolení na ryžu pochádzajúcu zo štátov AKT a zo zámorských krajín a území na základe žiadostí predložených počas prvých piatich pracovných dní v mesiaci október 2005, v zmysle nariadenia (ES) č. 638/2003 ( Ú v. EÚ L 276, 21.10.2005 )

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top