Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:274:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 274, 20. október 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 274

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
20. októbra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1706/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1707/2005 z 18. októbra 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1709/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa stanovuje odhadovaná produkcia olivového oleja, ako aj výška jednotnej podpory, ktorá sa môže splatiť vopred pre hospodársky rok 2004/2005

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1710/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2138/97 určujúce homogénne produkčné zóny olivového oleja

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1711/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa stanovujú výnosy olív a oleja na hospodársky rok 2004/2005

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1712/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa menia vývozné náhrady za vývoz výrobkov z obilnín a ryže

75

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa zamietajú žiadosti o vývozné licencie pre niektoré produkty spracované na báze obilnín a pre kŕmne zmesi z obilnín

77

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1714/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

78

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1715/2005 z 19. októbra 2005, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

80

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1716/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 20. októbra 2005

82

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1717/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 20. októbra 2005

84

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1718/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore obilnín a ryže vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

86

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. júna 2005, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/136/ES o existencii nadmerného deficitu v Holandsku

89

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005 o existencii nadmerného schodku v Portugalsku

91

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. októbra 2005, ktorým sa stanovujú dodatočné požiadavky na sledovanie vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov [oznámené pod číslom K(2005) 3877]  ( 1 )

93

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. októbra 2005, ktorým sa schvaľujú programy členských štátov na uskutočnenie prieskumu hydiny a voľne žijúcich vtákov na mor hydiny v roku 2005 a stanovujúce pravidlá predkladania správ a pravidlá získania finančných príspevkov na implementačné náklady týchto programov [oznámené pod čislom K(2005) 3920]  ( 1 )

95

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. októbra 2005, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s podozrením na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku v Turecku, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/705/ES [oznámené pod číslom K(2005) 4135]  ( 1 )

102

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach [oznámené pod čislom K(2005) 4163]  ( 1 )

105

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top