EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:273:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 273, 19. október 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 273

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
19. októbra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1699/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1700/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj kukurice v držbe slovenskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1701/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, hrozno a jablká)

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1703/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1704/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v septembri 2005 na niektoré produkty na báze bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý určujú dohody, ktoré uzatvorilo Spoločenstvo s Bulharskom a Rumunskom

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1705/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

16

 

*

Smernica Komisie 2005/67/ES z 18. októbra 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú na účely ich prispôsobenia prílohy I a II smernice Rady 86/298/EHS, prílohy I a II smernice Rady 87/402/EHS a prílohy I, II a III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o schvaľovaní typov poľnohospodárskych a lesných traktorov ( 1 )

17

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/464/ES o implementácii prieskumných programov zameraných na mor hydiny u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktoré sa majú uskutočniť v členských štátoch [oznámené pod číslom K(2005) 3960]

21

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/727/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu

25

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/728/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 871/2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top