EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:256:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 256, 01. október 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 256

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
1. októbra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1601/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1602/2005 z 30. septembra 2005, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1603/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1604/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1605/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1606/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1607/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 296/96 o údajoch, ktoré musia členské štáty zasielať, a o mesačnom zaúčtovávaní výdavkov financovaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1608/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3149/92, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1609/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 znižuje zaručené množstvo v rámci výrobných kvót pre odvetvie cukru a predpokladané maximálne zásobovacie potreby rafinérií v rámci preferenčných dovozov

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1610/2005 z 30. septembra 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 171. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1611/2005 z 30. septembra 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 171. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1612/2005 z 30. septembra 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 90. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1613/2005 z 30. septembra 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 343. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1614/2005 z 30. septembra 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 27. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1615/2005 z 30. septembra 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 26. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1616/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. októbra 2005

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1617/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. októbra 2005

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1618/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

31

 

*

Smernica Komisie 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokiaľ ide o požiadavky na sledovanie krvi a oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí ( 1 )

32

 

*

Smernica Komisie 2005/62/ES z 30. septembra 2005, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokiaľ ide o normy a špecifikácie Spoločenstva súvisiace so systémom kvality v transfúznych zariadeniach ( 1 )

41

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a štyria náhradníci Výboru regiónov

49

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005, ktorým sa vymenúvajú traja členovia a piati náhradníci Výboru regiónov

51

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov

53

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

54

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a jeden náhradník Výboru regiónov

55

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005, ktorým sa vymenúva člen a jeden náhradník Výboru regiónov

56

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/680/SZBP z 12. augusta 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Konžskou demokratickou republikou o postavení a činnosti Policajnej misie Európskej únie v Konžskej demokratickej republike (EUPOL Kinshasa)

57

Dohoda medzi Európskou úniou a Konžskou demokratickou republikou o postavení a činnosti policajnej misie Európskej únie v Konžskej demokratickej republike (EUPOL Kinshasa)

58

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV

63

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top