EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:253:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 253, 29. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 253

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
29. septembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1571/2005 z 28. septembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1572/2005 z 28. septembra 2005, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na španielskom trhu

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1573/2005 z 28. septembra 2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva s cieľom spracovať ju na bioetanol a použiť tento bioetanol na výrobu biopalív v Spoločenstve

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1574/2005 z 28. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2005 z 28. septembra 2005, ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, stolové hrozno, jablká a broskyne)

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1576/2005 z 28. septembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Cyperskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky k Európskej únii

20

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. júna 2005 o konaní podľa článku 82 Zmluvy o ES a článku 54 Dohody o EHP (Prípad COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola) [oznámené pod číslom K(2005) 1829]  (1)

21

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/671/SVV z 20. septembra 2005 o výmene informácií a spolupráci v oblasti trestných činov terorizmu

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top