Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:249:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 249, 24. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 249

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
24. septembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1555/2005 z 20. septembra 2005, ktorým sa ruší colná kvóta na dovoz rozpustnej kávy patriacej pod číselný kód KN 2101 11 11

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1556/2005 z 23. septembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

2

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1557/2005 z 23. septembra 2005, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v septembri 2005 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2005

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1558/2005 z 23. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1839/95 o ustanovení podrobných pravidiel uplatňovania colných kvót na dovoz kukurice a cirku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1559/2005 z 23. septembra 2005, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu na základe žiadostí predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca septembra 2005 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2005 z 23. septembra 2005, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v septembri 2005 na niektoré produkty v sektore vajec a hydinového mäsa v rámci nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1561/2005 z 23. septembra 2005, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v septembri 2005 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1562/2005 z 23. septembra 2005, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v septembri 2005 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1563/2005 z 23. septembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. septembra 2005, ktorým sa vyhlasuje začatie činnosti Regionálnej poradnej rady pre severozápadné vody v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva

18

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1519/2005 z 19. septembra 2005, ktorým sa začína konanie o udelení vývozných licencií pre syry, ktoré sa majú vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2006 v rámci určitých kvót podľa GATT ( Ú v. EÚ L 244, 20.9.2005 )

20

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top