EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:225:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 225, 31. august 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 225

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
31. augusta 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1420/2005 z 30. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1421/2005 z 30. augusta 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/2005 z 30. augusta 2005, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1423/2005 z 30. augusta 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1424/2005 z 30. augusta 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1425/2005 z 30. augusta 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1426/2005 z 30. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu čerta morského v zónach VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1427/2005 z 30. augusta 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1428/2005 z 30. augusta 2005, ktorým sa určuje výrobná náhrada za olivový olej používaný pri výrobe niektorých druhov konzerv

17

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. augusta 2005, ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo

18

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje formulár na postúpenie žiadostí o poskytovanie právnej pomoci podľa smernice Rady 2003/8/ES

23

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. augusta 2005 o základných požiadavkách uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES, zabezpečujúcich prístup záchranných služieb k polohovým majákom Cospas-Sarsat [oznámené pod číslom K(2005) 3059]  ( 1 )

28

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ES/EZVO o spoločnom tranzite č. 4/2005 z 15. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top