Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:201:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 201, 02. august 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 201

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
2. augusta 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1260/2005 z 1. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1261/2005 z 20. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1262/2005 z 1. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 27/2005, pokiaľ ide o príležitosti na rybolov sleďa obyčajného v zónach I a II

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1263/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa piatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 798/2004 o obnovení reštriktívnych opatrení voči Barme/Mjanmarsku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1081/2000

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1264/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa štyridsiaty deviatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Kaída a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

29

 

*

Νariadenie Κomisie (ES) č. 1265/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu piesočníc v zónach IIa, IIIa a IV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) vo vodách Spoločenstva plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Dánska

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1266/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu čerta morského v zónach VIII c, IX a X Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) v oblasti 34.1.1 Výboru pre rybolov vo východnom centrálnom Atlantiku plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1267/2005 z 1. augusta 2005, ktorým sa povoľuje predkladanie žiadostí o osvedčenie o náhradách, ako je stanovené v článku 38 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1268/2005 z 1. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2191/81 o poskytovaní pomoci na nákup masla neziskovými inštitúciami a organizáciami

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1269/2005 z 1. augusta 2005 o udeľovaní dovozných certifikátov pre mrazené hovädzie boky

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1270/2005 z 1. augusta 2005, ktorým sa určuje, do akej miery možno vyhovieť žiadostiam o udelenie dovozných licencií predloženým v júli 2005 na dovoz mladých samcov hovädzieho dobytka určených na výkrm v rámci colnej kvóty ustanovenej v nariadení (ES) č. 992/2005

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1271/2005 z 1. augusta 2005, ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré možno podať žiadosti o dovozné povolenie v júli 2005 pre colné kvóty na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1272/2005 z 1. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1273/2005 z 1. augusta 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1274/2005 z 1. augusta 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 pre hospodársky rok 2005/2006

44

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2004/761/ES z 26. októbra 2004, ktoré vymedzuje ustanovenia uplatňovania smernice Rady 93/24/EHS vo veci štatistických prieskumov o dobytku a výrobe v odvetví hovädzieho dobytka ( Ú v. EÚ L 337, 13.11.2004 )

46

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top