Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:199:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 199, 29. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 199

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
29. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1212/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa stanovuje konečné antidumpingové clo na dovoz určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1214/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa opravuje estónska, fínska, grécka, holandská, lotyšská, litovská, portugalská, španielska, švédska a talianska verzia nariadenia (EHS) č. 1722/93, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa produkčných náhrad v sektore obilnín

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1215/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1990/2004 stanovujúce prechodné opatrenia vo vinárskom sektore vzhľadom na pristúpenie Maďarska k Európskej únii

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1216/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colnej kvóty na niektorý živý hovädzí dobytok s pôvodom v Bulharsku podľa rozhodnutia Rady 2003/286/ES

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1218/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa nariadenia Rady (ES) č. 1182/2005

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1219/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

45

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1220/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1279/98, pokiaľ ide o určité colné kvóty na výrobky z hovädzieho a teľacieho mäsa s pôvodom v Bulharsku

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1221/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1222/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1223/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1224/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1225/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

68

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1226/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

70

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1227/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 29. júla 2005

71

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1228/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

73

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1229/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

75

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1230/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 33. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

78

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1231/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 1. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

79

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1232/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 868/2005

80

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1233/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

81

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

82

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

83

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2005, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) [oznámené pod číslom K(2005) 2756]  ( 1 )

84

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júla 2005, ktorým sa zamieta uvedenie betaínu na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2005) 2770]

89

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2005) 2776]

90

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/582/SZBP z 28. júla 2005, ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre južný Kaukaz

92

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/583/SZBP z 28. júla 2005, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

94

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/584/SZBP z 28. júla 2005, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Moldavsko

95

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/585/SZBP z 28. júla 2005, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan

96

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/586/SZBP z 28. júla 2005, ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike

97

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/587/SZBP z 28. júla 2005, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

99

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/588/SZBP z 28. júla 2005 o vymenovaní osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

100

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/589/SZBP z 28. júla 2005, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

103

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top