EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:193:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 193, 23. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 193

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
23. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1184/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým osobám, ktoré bránia mierovému procesu a porušujú medzinárodné právo v konflikte v oblasti Dárfúru v Sudáne

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1185/2005 z 22. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1186/2005 z 22. júla 2005, ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2005 z 22. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1859/82 o výbere vykazujúcich hospodárstiev na účely stanovenia príjmov poľnohospodárskych fariem

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1188/2005 z 22. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 761/2005, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre určité vína vo Francúzsku

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1189/2005 z 20. júla 2005, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu jazyka morského obyčajného v zónach VII b, c Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1190/2005 z 20. júla 2005, ktorým sa štyridsiaty ôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

27

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júna 2005, ktorým sa vymenúvajú dvaja nemeckí členovia a dvaja nemeckí náhradníci Výboru regiónov

29

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/264/ES prijímajúce bezpečnostné nariadenia Rady

31

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/86/ES ustanovujúce osobitné podmienky dovozu produktov rybolovu s pôvodom v Číne a zrušuje sa rozhodnutie 97/368/ES, pokiaľ ide o príslušný orgán a model zdravotného osvedčenia [oznámené pod číslom K(2005) 2751]  ( 1 )

37

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/994/ES týkajúce sa určitých ochranných opatrení, pokiaľ ide o výrobky živočíšneho pôvodu dovážané z Číny [oznámené pod číslom K(2005) 2764]  ( 1 )

41

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/574/SZBP z 18. júla 2005 o podpore činností MAAE v oblastiach jadrovej bezpečnosti a overovania a v rámci implementácie Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top