EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:190:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 190, 22. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 190

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
22. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1182/2005 z 18. júla 2005 o prijatí autonómnych a prechodných opatrení na otvorenie colnej kvóty Spoločenstva vzťahujúcej sa na dovoz živého hovädzieho dobytka, ktorý má pôvod vo Švajčiarsku

1

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Asociačnej Rady EÚ-Tunisko č. 1/2005 zo 14. júla 2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z ustanovení týkajúcich sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce stanovených Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Tuniskou republikou

3

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. decembra 2003 o štátnej pomoci, ktorú Nemecko poskytlo vo forme pôžičiek od Wagnisbeteiligungsgesellschaft (Združenie rizikového kapitálu) a Landesförderinstitut (Inštitút pre regionálny rozvoj) spoločnosti Neue Harzer Werke GmbH [oznámené pod číslom K(2003) 4496]  (1)

6

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2004 o úprave pomoci uplatnenej v Rakúsku v súvislosti s náhradou dane za energie na zemný plyn a elektrinu v rokoch 2002 a 2003 [oznámené pod číslom K(2004) 325]  (1)

13

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2004, ktorým sa upravuje konanie podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (prípad C.37.533 – cholinchlorid) [oznámené pod číslom K(2004) 4717]  (1)

22

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. júla 2005, ktorým sa pozastavuje postup preskúmania týkajúci sa prekážok obchodu pozostávajúceho zo zavedených opatrení a praktík uskutočňovaných Uruguajskou východnou republikou, ktoré ovplyvňujú obchod so škótskou whisky

27

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júla 2005, ktoré sa týka žiadosti Maďarskej republiky o uplatňovanie znížených sadzieb DPH na dodávky zemného plynu [oznámené pod číslom K(2005) 2514]

28

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. júla 2005, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. augusta 2004, 1. septembra 2004, 1. októbra 2004, 1. novembra 2004, 1. decembra 2004 a 1. januára 2005 na odmeňovanie úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách, ako aj časti úradníkov, ktorí vykonávajú funkciu v desiatich nových členských štátoch najviac po dobu pätnástich mesiacov od pristúpenia (článok 33 ods. 4 Zmluvy o pristúpení desiatich nových členských štátov)

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top