Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:189:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 189, 21. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 189

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
21. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1174/2005 z 18. júla 2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečnom výbere dočasného cla uloženého na dovozy ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1175/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a ustanovuje sa konečný výber dočasného cla uloženého na dovoz uhličitanu bárnatého s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1176/2005 z 20. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2005 z 20. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1238/95 stanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1178/2005 z 20. júla 2005, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu mníka modrého v zónach II, IV a V Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1179/2005 z 20. júla 2005, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 990/2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1180/2005 z 20. júla 2005, ktoré stanovuje pre komerčnú kampaň v rokoch 2004/2005 špecifický prevodný koeficient v poľnohospodárstve pre minimálne ceny cukrovej repy, ako aj príspevky na produkciu a doplnkový príspevok v sektore cukru pre meny jednotlivých členských štátov, ktoré neprijali spoločnú menu

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1181/2005 z 20. júla 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

34

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ES-EZVO č. 1/2005 o „spoločnom tranzite“ zo 17. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime

35

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ES-EZVO č. 2/2005 o „spoločnom tranzite“ zo 17. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime

59

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ES-EZVO č. 3/2005 o „spoločnom tranzite“ zo 17. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

61

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/561/SZBP z 18. júla 2005 týkajúca sa ďalšieho príspevku Európskej únie k procesu urovnávania konfliktu v Gruzínsku/Južnom Osetsku

69

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top