EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:156:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 156, 18. jún 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 156

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
18. júna 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 919/2005 z 13. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 827/2004, pokiaľ ide o zákaz dovozu tuniaka zavalitého (Thunnus obesus) s pôvodom v Kambodži, v Rovníkovej Guinei a v Sierra Leone, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 826/2004, ktorým sa zakazuje dovoz tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) pochádzajúceho z Rovníkovej Guiney a zo Sierra Leony a nariadenie (ES) č. 828/2004, ktorým sa zakazuje dovoz mečiara obyčajného (Xiphias gladius) s pôvodom v Sierra Leone

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 920/2005 z 13. júna 2005 o zmene a doplnení nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve a nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, a o dočasných odchylných opatreniach od týchto nariadení

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 921/2005 zo 17. júna 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 922/2005 zo 17. júna 2005, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 923/2005 z 15. júna 2005 o prevoze a predaji 80 000 ton pšenice obyčajnej, 80 000 ton kukurice a 40 000 ton jačmeňa v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na portugalskom trhu

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 924/2005 zo 17. júna 2005 týkajúce sa 84. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 925/2005 zo 17. júna 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 20. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 926/2005 zo 17. júna 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 165. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 927/2005 zo 17. júna 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 165. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 928/2005 zo 17. júna 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 337. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 929/2005 zo 17. júna 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 21. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 30. mája 2005, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF)

19

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/447/SZBP zo 14. marca 2005 o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

21

Dohoda medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

22

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top