Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:132:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 132, 26. máj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 132

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
26. mája 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 785/2005 z 23. mája 2005 o ukončení čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz kremíka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 786/2005 z 25. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 787/2005 z 25. mája 2005 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 788/2005 z 25. mája 2005, ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 789/2005 z 25. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1858/93, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 404/93 v súvislosti s plánom pomoci na kompenzáciu straty výnosov z predaja v odvetví banánov

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2005 z 25. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu

15

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/395/SZBP z 10. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/80/SZBP o zriadení Vojenského štábu Európskej únie

17

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top