Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:127:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 127, 20. máj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 127

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
20. mája 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 758/2005 z 19. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 759/2005 z 19. mája 2005 o uplatňovaní redukčného koeficientu na osvedčenia o náhrade pre tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, tak ako je ustanovené v článku 8 odsek 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 760/2005 z 19. mája 2005 o stanovení množstva surového tabaku, ktorý môže byť presunutý do inej skupiny odrôd v rámci garantovaného prahu pre zbery úrody v roku 2005 v Nemecku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku a v Portugalsku

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 761/2005 z 19. mája 2005, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre určité vína vo Francúzsku

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 762/2005 z 19. mája 2005, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre stolové vína v Španielsku

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 763/2005 z 19. mája 2005, ktoré sa týka vydávania povolení na ryžu pochádzajúcu zo štátov AKT a zo zámorských krajín a území na základe žiadostí predložených počas prvých piatich pracovných dní v mesiaci máj 2005, v zmysle nariadenia (ES) č. 638/2003

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 764/2005 z 19. mája 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 765/2005 z 19. mája 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 766/2005 z 19. mája 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 767/2005 z 19. mája 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 115/2005

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. mája 2005 o obnovení mandátu Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách

17

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. mája 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2000/45/ES, 2001/405/ES, 2001/688/ES, 2002/255/ES a 2002/747/ES s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva určitým výrobkom [oznámené pod číslom K(2005) 1446]  ( 1 )

20

 

*

Rozhodnutie Komise z 13. mája 2005 o vyrovnaní účtov výdavkov členských štátov, ktoré financuje záručná sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) za rozpočtový rok 2004 [oznámené pod číslom K(2005) 1443]

22

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/386/SZBP zo 14. marca 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o účasti Nového Zélandu na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

27

Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o účasti Nového Zélandu na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

28

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top