Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:098:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 98, 16. apríl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 98

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
16. apríla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 583/2005 z 15. apríla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 584/2005 z 15. apríla 2005 o začatí stáleho výberového konania na ďalší predaj nelúpanej ryže v držbe francúzskej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 585/2005 z 15. apríla 2005 o začatí stáleho výberového konania na ďalší predaj nelúpanej ryže v držbe talianskej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 586/2005 z 15. apríla 2005 o začatí stáleho výberového konania pre ďalší predaj nelúpanej ryže v držbe gréckej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 587/2005 z 15. apríla 2005 o začatí stáleho výberového konania na ďalší predaj nelúpanej ryže v držbe španielskej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 588/2005 z 15. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1002/2004 o prijatí ponúk záväzkov v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu chloridu draselného pôvodom z Bieloruskej republiky, Ruskej federácie alebo Ukrajiny

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2005 z 15. apríla 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 161. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 590/2005 z 15. apríla 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 161. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 591/2005 z 15. apríla 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 333. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 592/2005 z 15. apríla 2005, ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 593/2005 z 15. apríla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 17. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 594/2005 z 15. apríla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 16. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 595/2005 z 15. apríla 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. apríla 2005

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 596/2005 z 15. apríla 2005 o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. júna do 31. augusta 2005

25

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 2004, ktorým sa uvaľujú pokuty podnikom za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií v oznámeniach pri konaniach o riadení fúzií (Prípad č. COMP/M.3255 – Tetra Laval/Sidel) [oznámené pod číslom K(2004) 2500]  ( 1 )

27

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. februára 2005, ktorým sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľujú zmeny a doplnenia príloh k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o sanitárnych opatreniach uplatniteľných na obchodovanie so živými zvieratami a živočíšnymi produktmi [oznámené pod číslom K(2005) 336]  ( 1 )

32

Dohoda vo forme výmeny listov s vládou Kanady o úpravách prílohy V a prílohy VIII k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o sanitárnych opatreniach na ochranu zdravia ľudí a zvierat pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi produktmi

34

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2005, ktorým sa schvaľuje metóda klasifikácie trupov z ošípaných v Lotyšsku [oznámené pod číslom K(2005) 1098]

42

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2005, ktorým sa schvaľujú spôsoby klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Estónsku [oznámené pod číslom K(2005) 1099]

44

 

*

Odporúčanie Komisie z 12. júla 2004 k transpozícii smerníc ovplyvňujúcich vnútorný trh do vnútroštátneho práva ( 1 )

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top