Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:072:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 72, 18. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 72

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
18. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 434/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 435/2005 zo 17. marca 2005 o uplatňovaní redukčného koeficientu na osvedčenia o náhrade pre tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, tak ako je ustanovené v článku 8 odsek 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 437/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 18. marca 2005

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 438/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 439/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 21. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 441/2005 zo 17. marca 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 442/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 443/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 115/2005

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 444/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla pre cirok v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2275/2004

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 445/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004

17

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/228/ES:
Rozhodnutie Rady z 21. februára 2005 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

18

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

19

 

*

2005/229/ES:
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného Výboru EUPM/1/2005 zo 4. marca 2005 o zriadení Výboru prispievateľov na Policajnú misiu Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine

23

 

*

2005/230/ES:
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Proxima/3/2005 zo 4. marca 2005 o zriadení Výboru prispievateľov na policajnú misiu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (EUPOL Proxima)

25

 

*

2005/231/ES:
Rozhodnutie Rady zo 7. marca 2005, ktorým sa Švédsko splnomocňuje na uplatňovanie zníženej sadzby zdaňovania elektriny spotrebovanej v domácnostiach a spoločnostiach sektoru služieb nachádzajúcich sa v určitých oblastiach na severe Švédska v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

27

 

*

2005/232/SZBP:
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUJUST LEX/1/2005 z 8. marca 2005 o vymenovaní vedúceho misie integrovanej misie EÚ pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

29

 

 

Komisia

 

*

2005/233/ES:
Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/432/ES o schvaľovaní plánov monitorovania rezíduí predložených tretími krajinami v súlade so smernicou Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom K(2005) 568]
 ( 1 )

30

 

*

2005/234/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 14. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS, pokiaľ ide o dovoz čerstvého mäsa z Argentíny [oznámené pod číslom K(2005) 602]
 ( 1 )

35

 

*

2005/235/ES:
Rozhodnutie Komisie z 15. marca 2005, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2002/626/ES o schválení plánu predloženého Francúzskom na eradikácie klasického moru ošípaných z diviačej zveri v Moselle a Meurthe-et-Moselle [oznámené pod číslom K(2005) 595]
 ( 1 )

43

 

*

2005/236/ES:
Rozhodnutie Komisie z 15. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES týkajúce sa ukončenia plánov eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v určitých oblastiach spolkového štátu Porýnie-Falcko (Nemecko) [oznámené pod číslom K(2005) 596]
 ( 1 )

44

 

*

2005/237/ES:
Rozhodnutie Komisie z 15. marca 2005 o finančnej pomoci Spoločenstva na prevádzku určitých referenčných laboratórií Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat v roku 2005 [oznámené pod číslom K(2005) 606]

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top