EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:059:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 59, 05. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 59

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
5. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 374/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2007/2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 375/2005 zo 4. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2005 zo 4. marca 2005, ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2005 zo 4. marca 2005, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 72/2005, ktoré pozastavuje preferenčné clo a opätovne zavádza clo spoločného colného sadzobníka za dovoz karafiátu jednokvetého (štandardného) pôvodom z Predjordánska a pásma Gazy

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 týkajúceho sa povinností a úloh Referenčného laboratória Spoločenstva o žiadostiach o povolenie kŕmnych doplnkových látok ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 379/2005 zo 4. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1168/1999, ktorým sa stanovuje obchodná norma pre slivky

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/174/ES:
Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2005 o stanovení poznámok k pokynom dopĺňajúcich časť B prílohy II smernice Rady 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 413)
 ( 1 )

20

 

*

2005/175/ES:
Odporúčanie Komisie z 1. marca 2005 týkajúce sa koordinovaného programu pre oficiálnu kontrolu potravín na rok 2005
 ( 1 )

27

 

*

2005/176/ES:
Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2005 o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 993)
 ( 1 )

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top