Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:056:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 56, 02. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 56

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
2. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 354/2005 z 1. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 355/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2676/90, ktoré stanovuje analytické metódy Spoločenstva pre sektor vína

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 356/2005 z 1. marca 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá označovania a identifikácie pasívnych rybárskych zariadení a rybárskych sietí s rozporným brvnom v ústí siete

8

 

*

Smernica Rady 2005/15/ES z 28. februára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavedeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

12

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/169/ES:Rozhodnutie Rady z 24. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie z 27. marca 2000, ktoré splnomocňuje riaditeľa Europolu začať rokovania o dohodách s tretími štátmi a orgánmi nesúvisiacimi s Európskou úniou

14

 

 

Komisia

 

*

2005/170/ES:Rozhodnutie Komisie zo 16. júna 2004 o podporách na pomoc pre výstavbu diaľkového potrubia na prepravu propylénu medzi Rotterdamom, Antverpami a Porúrím, oznámených Belgickom, Nemeckom a Holandskom – C 67/03 (ex N 355/03) – C 68/03 (ex N 400/03) – C 69/03 (ex N 473/03) (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2031)  (1)

15

 

*

2005/171/ES:Rozhodnutie Komisie z 23. februára 2005 o prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v Spoločenstve v roku 2004 povolené na základné použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 293)  (1)

25

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2004/104/ES zo 14. októbra 2004, prispôsobujúcej technickému pokroku smernicu Rady 72/245/EHS týkajúcu sa rádiového rušenia (elektromagnetická kompatibilita) vozidiel a meniacej a doplňujúcej smernicu Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa typového schvaľovania motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. EÚ L 337, 13.11.2004)

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top