EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:053:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 53, 26. február 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 53

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
26. februára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 322/2005 z 25. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 323/2005 z 25. februára 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 158. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 324/2005 z 25. februára 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 158. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 325/2005 z 25. februára 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 330. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 326/2005 z 25. februára 2005 týkajúce sa 14. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2771/1999

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 327/2005 z 25. februára 2005 týkajúce sa 77. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 328/2005 z 25. februára 2005 týkajúce sa 13. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania, ustanoveného v nariadení (ES) č. 214/2001

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 329/2005 z 25. februára 2005, ktoré určuje niektoré smerné množstvá a individuálne stropy na vydávanie dovozných povolení na banány do Spoločenstva na druhý štvrťrok 2005 v rámci tarifných kvót A/B a C

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 330/2005 z 25. februára 2005, ktorým sa určujú niektoré smerné množstvá a individuálne stropy na vydávanie dovozných povolení na dodatočné množstvá na dovoz banánov do nových členských krajín na druhý štvrťrok 2005

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 331/2005 z 25. februára 2005, ktorým sa určuje pomoc na súkromné skladovanie masla a smotany uvedená v nariadení Rady (ES) č. 1255/1999 a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2771/1999

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 332/2005 z 25. februára 2005 o vyplatení náhrady za vývoz výrobkov kódu KN 0406, na ktoré sa vzťahujú licencie, o ktoré sa požiadalo pred 1. júnom 2003, do Chorvátska

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2005 z 25. februára 2005, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 334/2005 z 25. februára 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 335/2005 z 25. februára 2005 o vydávaní dovozných licencií pre cesnak dovezený v rámci autonómnej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 218/2005

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 336/2005 z 25. februára 2005 o vydávaní dovozných licencií pre niektoré konzervované huby dovezené v rámci autonómnej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 220/2005

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 337/2005 z 25. februára 2005, ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 338/2005 z 25. februára 2005, ktorým sa stanovuje maximálna náhrada na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2032/2004

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 339/2005 z 25. februára 2005 týkajúce sa ponúk predložených v rámci výberového konania na pridelenie dotáce na dodávku lúpanej ryže s dlhými zrnami B na ostrov Réunion ustanoveného nariadením Komisie (ES) č. 2033/2004

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2005 z 25. februára 2005, ktoré sa týka predložených ponúk na vývoz bielenej ryže s okrúhlymi, strednými a dlhými zrnami A do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2031/2004

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2005 z 25. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1432/94 a nariadenie (ES) č. 1458/2003, čo sa týka maximálneho množstva, na ktoré sa musia vzťahovať žiadosti o dovoznú licenciu na bravčové mäso

28

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/163/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2004 o štátnej pomoci poskytovanej Talianskom námorným spoločnostiam Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar a Toremar (Gruppo Tirrenia) (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 470)
 ( 1 )

29

 

*

2005/164/ES:
Rozhodnutie Komisie z 8. septembra 2004 o štátnej pomoci, ktorú má Belgicko v úmysle poskytnúť podniku Stora Enso Langerbrugge (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 3351)
 ( 1 )

66

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1582/2004 z 8. septembra 2004, ktorým sa iniciuje vyšetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uvalených nariadením Rady (ES) č. 1470/2001 na dovozy integrovaných elektronických kompaktných žiariviek (CFL-i) pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky dovozmi integrovaných elektronických kompaktných žiariviek (CFL-i) zasielaných z Vietnamu, Pakistanu alebo Filipín, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod vo Vietname, Pakistane alebo na Filipínach, čím takéto dovozy podliehajú registrácii ( Ú. v. EÚ L 289, 10.9.2004 )

78

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 305/2005 z 19. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 312/2003, pokiaľ ide o colné kvóty na určité výrobky pôvodom z Čile ( Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005 )

78

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top