EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:048:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 48, 19. február 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 48

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
19. februára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 279/2005 z 18. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 280/2005 z 18. februára 2005, ktorým sa stanovuje sadzba náhrad uplatniteľná na vajcia a vaječné žľétky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 281/2005 z 18. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS ) č. 2921/90 o podpore výroby kazeínu a kazeinátov z odstredeného mlieka

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2005 z 18. februára 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 283/2005 z 18. februára 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 284/2005 z 18. februára 2005, ktorým sa stanovujú odchýlky od nariadenia (ES) č. 800/1999, pokiaľ ide o výrobky vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve, vyvážaného do tretích krajín, iných ako Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 285/2005 z 18. februára 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia vyplývajúce z prijatia vylepšených obchodných opatrení týkajúcich sa vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych produktov do Švajčiarska a Lichtenštajnska

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 286/2005 z 18. februára 2005 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 287/2005 z 18. februára 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 21. februára 2005

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2005 z 18. februára 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

18

 

*

Smernica Komisie 2005/12/ES z 18. februára 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/25/ES o osobitných požiadavkach na stabilitu osobných lodí ro-ro ( 1 )

19

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/139/ES:
Rozhodnutie Rady zo 17. februára 2005 o predĺžení obdobia uplatňovania opatrení stanovených v rozhodnutí 2002/148/ES o ukončení porád so Zimbabwe podľa článku 96 Dohody o partnerstve medzi krajinami AKT a ES

28

 

 

Komisia

 

*

2005/140/ES:
Rozhodnutie Komisie z 30. marca 2004 o systéme pomoci určitým podnikom uhoľného priemyslu Autonómneho spoločenstva Kastílie a Leónu, uplatňovanom Španielskom na roky 2001 a 2002 (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 927)
 ( 1 )

30

 

*

2005/141/ES:
Rozhodnutie č. 1/2005 Výboru pre colnú spoluprácu krajín AKT – ES z 8. februára 2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z pojmu „pôvodné výrobky“ s cieľom zohľadniť zvláštnu situáciu na Kapverdských ostrovoch, pokiaľ ide o výrobu pánskych košieľ (položka HS 62.05)

43

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/142/SZBP zo 17. februára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia Rady 2004/789/SZBP o predĺžení policajnej misie Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (EUPOL Proxima)

45

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/143/SZBP zo 17. februára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2002/210/SZBP o Policajnej misii Európskej únie

46

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2256/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 747/2001, pokiaľ ide o colné kvóty Spoločenstva pre určité výrobky s pôvodom v Egypte, na Malte a na Cypre a pokiaľ ide o referenčné množstvá pre určité výrobky s pôvodom na Malte a na Cypre ( Ú v. EÚ L 385, 29.12.2004 )

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top