Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:037:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 37, 10. február 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 37

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
10. februára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 212/2005 z 9. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2005 z 8. februára 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2005 z 9. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o monitorovanie prenosných spongiformných encefalopatií u kôz (1)

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 215/2005 z 9. februára 2005 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

13

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Európsky parlament
Rada
Komisia
Súdny dvor
Dvor audítorov
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Výbor regiónov
Európsky ombudsman

 

*

2005/118/ES:Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho európskeho Výboru, Výboru regiónov a ombudsmana z 26. januára 2005 o založení Európskej školy verejnej správy

14

 

*

2005/119/ES:Rozhodnutie generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a zástupcu európskeho ombudsmana z 26. januára 2005 o organizácii a fungovaní Európskej školy verejnej správy

17

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 63/2005 zo 14. januára 2005 o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. marca do 31. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 13, 15.1.2005)

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top