EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:030:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 30, 03. február 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 30

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
3. februára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 177/2005 z 24. januára 2005 o finančných príspevkoch Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko (2005–2006)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2005 z 2. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 179/2005 z 2. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1917/2000, pokiaľ ide o prenos údajov Komisii

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 180/2005 z 2. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1535/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 181/2005 z 2. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2191/81 o poskytovaní pomoci na nákup masla neziskovými inštitúciami a organizáciami

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 182/2005 z 2. februára 2005, ktorým sa určuje, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o dovozné práva, predloženým v súvislosti s kvótou pre živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku, ustanovenou v nariadení (ES) č. 2124/2004

9

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/84/Euratom:
Rozhodnutie Rady z 24. januára 2005, ktorým sa schvaľuje prístup Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu k Spoločnému dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoreným palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

10

 

 

Komisia

 

*

2005/85/ES:
Rozhodnutie Komisie z 26. januára 2005, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky na dovoz pistácií a ďalších výrobkov z nich pôvodom z Iránu alebo odoslaných z Iránu (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 117)
 ( 1 )

12

 

*

2005/86/ES:
Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/71/ES, pokiaľ ide o dobu platnosti (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 186)
 ( 1 )

19

 

*

2005/87/ES:
Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2005, ktorým sa povoľuje Švédsku, aby používalo systém stanovený v hlave I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 nahrádzajúci štatistické zisťovania o hovädzom dobytku (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 194)
 ( 1 )

20

 

 

Európska centrálna banka

 

*

2005/88/ES:
Usmernenie Európskej centrálnej banky z 21. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2005/1)

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/78/ES, Euratom z 1. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/844/ES, ESUO, Euratom ( Ú v. EÚ L 29, 2.2.2005 )

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top