Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:025:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 25, 28. január 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 25

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
28. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 122/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 123/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001 týkajúce sa ochratoxínu A ( 1 )

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 124/2005 z 27. januára 2005, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu na základe žiadostí predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca január 2005 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 125/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu a ktorým sa pozastavuje vydávanie vývozných povolení

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 126/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa ustanovujú finančné stropy opatrení na zlepšenie kvality výroby olivového oleja vo výrobnom cykle 2005/06 a ktorým sa ustanovuje odchýlka od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 528/1999

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 127/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 20/2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania osobitných opatrení týkajúcich sa dodávok pre najvzdialenejšie regióny, zavedených nariadeniami Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 128/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa zavádza predbežné antidumpingové clo na dovozy ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 129/2005 z 20. januára 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 955/98

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 130/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 131/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 132/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1210/2004 pre hospodársky rok 2004/05

48

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 133/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 134/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 135/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín a ryže

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 136/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

56

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 137/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 138/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

59

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 139/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 140/2005 z 27. januára 2005 týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 2275/2004

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 141/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004

62

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 142/2005 z 27. januára 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2276/2004

63

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/60/ES:
Rozhodnutie Komisie z 20. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2003/881/ES o veterinárnych podmienkach a veterinárnych osvedčeniach pri dovozoch včiel (Apis melliferaBombus spp.) z určitých tretích krajín, pokiaľ ide o Spojené štáty americké (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 5567)
 ( 1 )

64

 

*

2005/61/ES:
Rozhodnutie Komisie z 27. januára 2005 o ochranných opatreniach v súvislosti s pseudomorom hydiny v Bulharsku, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/908/ES (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 145)
 ( 1 )

69

 

*

2005/62/ES:
Rozhodnutie Komisie z 27. januára 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, ktoré má uplatňovať Cyprus, pokiaľ ide o spaľovanie alebo zakopávanie vedľajších živočíšnych produktov na mieste podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 133)
 ( 1 )

71

 

*

2005/63/ES:
Rozhodnutie Komisie z 24. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po lehote životnosti (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2735)
 ( 1 )

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top