EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:021:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 21, 25. január 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 21

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
25. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 108/2005 z 24. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 109/2005 z 24. januára 2005 o definícii ekonomického územia členských štátov na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o zosúladení hrubého národného dôchodku v trhových cenách

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 110/2005 z 24. januára 2005, ktoré stanovuje poskytovanie vyrovnávacieho príspevku organizáciám výrobcov za tuniaky dodávané spracovateľskému priemyslu od 1. októbra do 31. decembra 2003

5

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Európsky parlament

 

*

2005/46/ES, Euratom:
Rozhodnutie Európskeho Parlamentu z 11. januára 2005 o menovaní Európskeho ombudsmana

8

 

 

Rada

 

*

2005/47/ES:
Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/24/ES s cieľom zohľadniť rozšírenie Európskej únie a Európsku susedskú politiku

9

 

*

2005/48/ES:
Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2004 o záruke Spoločenstva pre Európsku investičnú banku na straty z úverov na určité druhy projektov v Rusku, na Ukrajine, v Moldavsku a v Bielorusku

11

 

*

2005/49/ES, Euratom:
Rozhodnutie Rady z 18. januára 2005 o pravidlách upravujúcich činnosť výboru uvedeného v článku 3 ods. 3 prílohy I protokolu o Štatúte Súdneho dvora

13

 

 

Komisia

 

*

2005/50/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 17. januára 2005 o zosúladení rádiového frekvenčného spektra v pásme 24 GHz na časovo obmedzené využitie pre automobilové radarové zariadenie krátkeho dosahu na území Spoločenstva (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 34)
 ( 1 )

15

 

*

2005/51/ES:
Rozhodnutie Komisie z 21. januára 2005, ktorým sa povoľuje členským štátom dočasne poskytnúť výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES vzhľadom na dovoz pôdy kontaminovanej pesticídmi alebo perzistentnými organickými látkami na účely dekontaminácie (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 92)

21

 

 

Dokumenty pripojené k Všeobecnému rozpočtu Európskej únie

 

*

2005/52/ES, Euratom:
Druhý opravný rozpočet Európskej agentúry pre lieky (EMEA) na rok 2004

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top