EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:396:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 395, 31. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 396

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
31. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2269/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2340/2002 a 2347/2002, pokiaľ ide o rybárske možnosti hlbokomorských druhov pre členské štáty, ktoré pristúpili v roku 2004

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2270/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu pre rybárske plavidlá Spoločenstva v roku 2005 a 2006, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb

4

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2271/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie všeobecných ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky a produkty rybolovu

13

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2272/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz kumarínu expedovaného z Indie alebo Thajska bez ohľadu na to, či je alebo nie je ich pôvod deklarovaný v Indii alebo Thajsku

18

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2273/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 2728/94, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2274/2004 z 30. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2275/2004 z 30. decembra 2004 o otvorení výberového konania na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz ciroku do Španielska z tretích krajín

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2276/2004 z 30. decembra 2004 týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Portugalska

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2277/2004 z 30. decembra 2004 týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Španielska

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2278/2004 z 30. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2759/1999, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v žiadateľských krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2279/2004 z 30. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 747/2001, pokiaľ ide o colné kvóty a referenčné množstvá Spoločenstva na určité poľnohospodárske produkty s pôvodom na Západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2280/2004 z 30. decembra 2004, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. januára 2005

42

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/927/ES:
Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2004, ktorým sa upravujú určité oblasti hlavy IV časti III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva tak, aby sa spravovali postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy

45

 

*

2004/928/ES:
Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2004 o vymenovaní osobitného koordinátora Paktu stability pre juhovýchodnú Európu

47

 

 

Komisia

 

*

2004/929/ES:
Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2004, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. februára, 1. marca, 1. apríla, 1. mája a 1. júna 2004 na odmeňovanie úradníkov, zmluvných zamestnancov a dočasných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách a časti úradníkov, ktorí vykonávajú funkciu v 10 nových členských štátoch najviac počas 15 mesiacov od pristúpenia

49

 

*

2004/930/ES:
Rozhodnutie Komisie z 28. decembra 2004 o finančnom príspevku Spoločenstva na činnosti, ktoré členské štáty plánujú na implementáciu kontrolných, inšpekčných a dozorných programov v roku 2004 (druhá splátka) (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5310)

51

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

2004/931/SZBP:
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL Kinshasa/1/2004 z 9. decembra 2004 o vymenovaní veliteľa misie Policajnej misie EÚ v Kinshase (KDR), EUPOL „Kinshasa“

61

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top