Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:389:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 389, 30. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 389

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
30. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2257/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3906/1989, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000, aby sa zohľadnil kandidátsky štatút Chorvátska

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2258/2004 z 28. decembra 2004 o stanovení cien za stiahnutie z trhu a predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2005

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2259/2004 z 28. decembra 2004 o stanovení predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2005

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2260/2004 z 28. decembra 2004 o stanovení referenčných cien určitých produktov rybného hospodárstva na rybársky rok 2005

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2261/2004 z 28. decembra 2004 o stanovení výšky pomoci pri prevode a paušálnej pomoci na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2005

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2262/2004 z 28. decembra 2004 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých produktov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2005

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2263/2004 z 28. decembra 2004 o stanovení štandardných hodnôt, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a jej preddavku vzhľadom na produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2005

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2264/2004 z 29. decembra 2004, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. januára 2005

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/917/ES:
Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku v Grécku

25

 

*

2004/918/ES:
Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii schodku v Maďarsku

27

 

*

2004/919/ES:
Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2004 o potláčaní trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami, ktorá má cezhraničné dôsledky

28

 

 

Komisia

 

*

2004/920/ES:
Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2004 o výnimke z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES týkajúcich sa Azorského súostrovia (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4880)

31

 

*

2004/921/ES:
Rozhodnutie Komisie z 27. decembra 2004 o financovaní prieskumu Eurobarometra, zaoberajúceho sa názormi spotrebiteľov na ochranu poľnohospodárskych zvierat, zo strany Spoločenstva

33

 

*

2004/922/ES:
Rozhodnutie Komisie z 29. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2003/746/ES a 2003/848/ES týkajúce sa prerozdelenia finančného príspevku Spoločenstva niektorým členským štátom na ich programy eradikácie a monitorovania prenosných spongiformných encefalopatií v roku 2004 (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5396)

34

 

*

2004/923/ES:
Rozhodnutie Komisie z 29. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2003/743/ES a 2003/849/ES týkajúce sa prerozdelenia finančného príspevku Spoločenstva niektorým členským štátom na ich programy eradikácie a monitorovania ochorení zvierat a na kontroly zamerané na prevenciu zoonóz v roku 2004 (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5397)
 ( 1 )

37

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/924/SZBP z 22. novembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o štatúte a činnosti misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Gruzínsku, EUJUST THEMIS

41

Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o štatúte a činnostiach misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Gruzínsku, EUJUST THEMIS

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top