EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:385:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 385, 29. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 385

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
29. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2253/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2237/77 o štruktúre dotazníka na zber údajov z poľnohospodárskeho podniku, ktorá sa má použiť na účely zisťovania príjmov poľnohospodárskych podnikov

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2254/2004 z 27. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2255/2004 z 27. decembra 2004 o preukazovaní splnenia colných formalít pre dovoz cukru v tretích štátoch ustanovenom v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2256/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 747/2001, pokiaľ ide o colné kvóty spoločenstva pre určité výrobky s pôvodom v Egypte, na Malte a na Cypre, a pokiaľ ide o referenčné množstvá pre určité výrobky s pôvodom na Malte a na Cypre

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/911/ES:
Rozhodnutie Rady z 2. júna 2004 o podpísaní a uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o sprievodnom memorande o porozumení

28

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplaty úrokov

30

Memorandum o porozumení

43

 

*

2004/912/ES:
Rozhodnutie Rady z 25. októbra 2004 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o dátume uplatňovania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

50

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o dátume uplatňovania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

51

 

 

Komisia

 

*

2004/913/ES:
Odporúčanie Komisie zo 14. decembra 2004 o zavedení vhodného systému odmeňovania riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/858/ES týkajúce sa dovozov živých rýb pochádzajúcich z akvakultúry a výrobkov z nich určených na ďalšie spracovanie a ľudskú spotrebu (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4560)
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/ES:
Rozhodnutie Komisie z 27. decembra 2004 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/497/ES o zavedení alternatívneho súboru o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5271)
 ( 1 )

74

 

 

Európska centrálna banka

 

*

2004/916/ES:
Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/13 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám mimo Európskej únie, krajinám mimo Európskej únie a medzinárodným organizáciám (ECB/2004/20)

85

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1974/2004 z 29. októbra 2004, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie spoločnej platobnej schémy ustanovenej nariadením Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa zavádzajú spoločné pravidlá schém priamych podpôr podľa Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zavádzajú určité schémy podpôr pre poľnohospodárov ( Ú v. EÚ L 345, 20.11.2004 )

87

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top