Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:375:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 375, 23. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 375

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
23. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a nariadenie (ES) č. 1788/2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2218/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2219/2004 z 22. decembra 2004, týkajúce sa ponúk predložených v rámci výberového konania na pridelenie dotáce na dodávku lúpanej ryže s dlhými zrnami B na ostrov Réunion ustanoveného nariadením Komisie (ES) č. 2033/2004

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2220/2004 z 22. decembra 2004 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2221/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje prideľovanie vývozných licencií pre syry, ktoré sa majú vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2005 v rámci určitých kvót podľa GATT

9

 

*

Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby

12

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/889/ES:
Rozhodnutie Rady zo 16. novembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

19

 

*

2004/890/ES:
Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2004 o odstúpení od Dohovoru o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltickom mori a Belte Európskym spoločenstvom

27

 

 

Komisia

 

*

2004/891/ES:
Rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2004, ktorým sa ukončuje postup preskúmania týkajúci sa prekážok obchodu spočívajúcich v obchodných praktikách, ktoré využíva Kanada vo vzťahu k určitým geografickým označeniam pre víno (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4388)

28

 

*

2004/892/ES:
Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/614/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s morom hydiny v Južnej Afrike (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5011)
 ( 1 )

30

 

*

2004/893/ES:
Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2004, ktorým sa stanovuje dočasné obchodovanie s určitým osivom druhu Secale cereale, ktoré nespĺňa požiadavky smernice Rady 66/402/EHS (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5027)
 ( 1 )

31

 

*

2004/894/ES:
Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2004, ktorým sa stanovuje dočasné uvádzanie na trh určitého osiva druhu Triticum aestivum, ktoré nespĺňa požiadavky smernice Rady 66/402/EHS (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5028)
 ( 1 )

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top