EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:370:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 370, 17. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 370

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
17. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2143/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2144/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2145/2004 z 15. decembra 2004, ktorým sa 41.- krát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Kaída a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2146/2004 zo 16. decembra 2004 týkajúce sa tarifných kvót pre dovoz niektorých druhov tovaru vznikajúcich spracovaním poľnohospodárskych výrobkov uvedených v nariadení Rady (ES) č. 3448/93 z Islandu do krajín Európskeho spoločenstva pre rok 2005

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2147/2004 zo 16. decembra 2004 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2148/2004 zo 16. decembra 2004 o stálych a dočasných povoleniach určitých doplnkových látok a o povolení nových spôsobov použitia už povolených doplnkových látok v krmivách ( 1 )

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2149/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 zavádzajú tarifné kvóty na dovoz niektorých tovarov pochádzajúcich z Nórska, ktoré sú výsledkom spracovania poľnohospodárskych produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, do Európskeho spoločenstva

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2150/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa zavádza tarifná kvóta pre rok 2005 na dovoz niektorých tovarov z Turecka do Európskeho spoločenstva

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2004 zo 16. decembra 2004 týkajúce sa tarifných kvót pre dovoz niektorých druhov tovaru vznikajúcich spracovaním poľnohospodárskych výrobkov uvedených v nariadení Rady (ES) č. 3448/93 z Nórska do krajín Európskeho spoločenstva pre rok 2005

38

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2152/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 238/2004 o vypísaní verejnej súťaže na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz ciroku do Španielska z tretích krajín

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2153/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2154/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2155/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2156/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2157/2004 zo 16. decembra 2004 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2158/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2159/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2160/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1210/2004 pre hospodársky rok 2004/05

62

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2161/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

64

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2162/2004 zo 16. decembra 2004 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

68

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2163/2004 z 16. decembra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

69

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/859/ES:
Rozhodnutie Rady z 25. októbra 2004 týkajúce sa uzavretia Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom
 ( 1 )

70

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom týkajúca sa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom.

72

 

*

2004/860/ES:
Rozhodnutie Rady z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

78

 

*

2004/861/ES:
Rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2002/883/ES, ktorým sa poskytuje ďalšia makrofinančná pomoc Bosne a Hercegovine

80

 

*

2004/862/ES:
Rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2004 o makrofinančnej pomoci pre Srbsko a Čiernu Horu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/882/ES, ktorým sa poskytuje ďalšia makrofinančná pomoc Juhoslovanskej zväzovej republike

81

 

 

Komisia

 

*

2004/863/ES:
Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2004, ktorým sa schvaľujú programy určitých členských štátov zamerané na eradikáciu a monitorovanie TSE na rok 2005 a stanovuje sa úroveň finančného príspevku Spoločenstva (oznámené pod čislom dokumentu K(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 1999/478/ES zo 14. júla 1999 o obnovení Poradného výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru

91

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top