EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:367:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 367, 14. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 367

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
14. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2116/2004 z 2. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, pokiaľ ide o zmluvy so Svätou stolicou

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2117/2004 zo 7. decembra 2004, ktorým sa predlžuje pozastavenie antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komisie č. 2730/2000/ESUO na dovoz uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2118/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2119/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa otvára výberové konanie č. 53/2004 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2120/2004 z 10. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2729/2000 ustanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá kontroly vo vinárskom sektore

11

 

*

Nariadenie Komisie ES č. 2121/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1727/1999, ktoré stanovuje určité podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2158/92 o ochrane lesov Spoločenstva pred požiarmi a nariadenie (ES) č. 2278/1999 stanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 3528/86 o ochrane lesov Spoločenstva pred atmosferickým znečistením

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2122/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré je možné podať žiadosti o dovozné povolenie na obdobie od 1. januára do 30. júna 2005 pre colné kvóty na hovädzie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko

21

 

*

Smernica Komisie 2004/112/ES z 13. decembra 2004, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru ( 1 )

23

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/846/ES:
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Proxima/2/2004 z 30. novembra 2004 o vymenovaní veliteľa misie Policajnej misie EÚ v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, EUPOL Proxima

29

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/847/SZBP z 9. decembra 2004 o Policajnej misii Európskej únie v Kinshase (KDR) týkajúcej sa Integrovanej policajnej jednotky (EUPOL „Kinshasa“)

30

 

*

Spoločná pozícia Rady 2004/848/SZBP z 13. decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia Rady 2004/661/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top