EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:365:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 365, 10. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 365

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
10. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2096/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2097/2004 z 8. decembra 2004 o zastavení rybolovu sleďa obyčajného (Clupea harengus) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2098/2004 z 8. decembra 2004 o zastavení rybolovu sleďa obyčajného (Clupea harengus) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2099/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 10. decembra 2004

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2100/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2101/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 14. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2102/2004 z 9. decembra 2004 o určitých mimoriadnych opatreniach na podporu trhu v sektore vajec v Taliansku

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2103/2004 z 9. decembra 2004 o prenose údajov o určitých rybolovoch v Západných vodách a v Baltickom mori

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2104/2004 z 9. decembra 2004 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2105/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2106/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

23

 

*

Smernica Komisie 2004/110/ES z 9. decembra 2004, ktorou sa po šiestykrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 96/49/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou ( 1 )

24

 

*

Smernica Komisie 2004/111/ES z 9. decembra 2004, ktorou sa po piatykrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 94/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou ( 1 )

25

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/844/ES:
Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri týchto sporoch (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4285)

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top